Science Park Gotland

Starta, lokaler, finansiering, tips - hitta rätt helt enkelt!

Gotland bubblar av näringslivsfrämjande motorer, vissa är offentligt finansierade, andra delvis privata och några helt privata. Här kan du hitta rätt väg oavsett om du färdas över havet eller redan befinner dig på Östersjöns bästa ö. 

Road to Gotland

Vilka forum finns för näringslivsmöten? 

Flera! Företagarnas Mötionera, Tillväxt Gotlands frukostmöten, Region Gotlands näringslivsfika, 92 möjligheter, Företagardagen, Besöksnäringsdagen är några.

Mixen mellan privatliv och näringsliv är hårfin eftersom 16 procent av gotlänningarna driver egna företag, men det är också en ö-egenskap att vara intresserad av näringslivet även om man inte är företagare.  Det som är bra för företagen är bra för Gotland. 

Och så har vi ett litet oansenligt möte som heter Almedalsveckan>> och består av 4300 evenemang med en sisådär 45000 besökare.