Science Park Gotland

Starta och driva företag

Starta företag, kanske ditt första och en dröm som äntligen blir av. Eller så har du erfarenhet men behöver konsultera någon i det vi kallar "ekosystemet det gotländska näringslivet". Kika också under fliken Rådgivning. 

Att driva företag 

På Gotland finns det över 9000 företag, det medverkar kanske till att vi är företagsammast i Sverige. De allra flesta, över 80 procent, är en- eller fåmansbolag. Att driva ett familjeföretag eller ett mindre företag blir ofta en livsstil.
 

Det finns flera rådgivare och nätverk på Gotland som hjälper dig att hitta just den företagsformen som passar dig och din affärsidé bäst.  

Om kooperativa eller sociala företag
Alla konkurrenskraftiga företag måste gå med vinst för att ha en stabil ekonomi, bedriva verksamhet och utvecklas. Skillnaden är drivkraften bakom varför man väljer att driva företag.

Kooperativa eller sociala företag delar inte ut vinst på samma sätt som vanliga kommersiella företag, utan återinvesterar den i en specifik nytta eller för att utveckla verksamheten. Pengar är ett medel, inte ett mål. Å andra sidan är det ett nödvändigt medel som gör att målen kan nås.