Kreativitet, livslust, närhet, livskraft, och magiskt