Science Park Gotland

Nätverk & Mötesforum

Är vi bra på att nätverka på Gotland? Världsberömda sedan Vikingatiden. För säkerhets skull är vi bra på att träffas och
mingla också, så det är bara att sätta igång! Du hittar även offentlig eller privat kostnadsfri marknadsföring i länkarna nedan. Nätverken är uppdelade A-Ö i Besöksnäring & Restaurang >> Föreningsregister >> Gröna Näringar >>, Handel >> Induststri >> och Övrigt näringsliv >>. Lajvmingel och marknader (riktiga) >> De 11 lokala Utvecklingsbolagen >> och Politiska partier >>

LAJVNÄTVERKANDE

 • Gotland Tech meetup
  Informella möten för techintresserade företagare, studenter med flera. Arrangör är gotländska techföretaget Pickit>> med Henrik Bergström i ledningen som är ett lokomotiv för många andra. 
  FB-sida Techmeetup >>

 • Mediabaren
  Lite av ett gotländskt Skavlan modererat av Mats Pettersson på Gotlandsmedia, vår- och höstföreteelse. 
  FB Mediabaren >>

 • Mötionera 
  Företagarna Gotlands veckomöten, vår- och höstföreteelse. 
  FB Mediabaren >> 
   

 • Näringslivsträff
  Anordnas av Region Gotlands näringslivsstrateg för företagsklimat Johann Malmström 

  Näringslivsträff >>
   

 • Marknader på Gotland
  Med start sista helgen i juli uppstår marknader på olika platser på ön, kanske är du marknadsknalle och vill hitta rätt?
  Marknader enligt Guteinfo >>

BESÖKSNÄRING
 

BYGG & INDUSTRI 

FÖRENINGAR

Jo det stämmer, Gotland är faktiskt föreningstätast i Sverige. Här hittar du en komplett lista 

GRÖNA NÄRINGAR & LIVSMEDEL

 • Svenskt Vin 
  Råd och nätverkande i vintillverkningsbranschen 

  Svenskt vin >>

​HANDEL 

 • E-handelsnätverket Gotland 
  FB-sida nätverket för E-handel >>

   

 • Gotlands Internationella Företagarförening
  Medlemsförening främst inom handel och livsmedel som jobbar med gemensamma avtal och kompetensförsörjning 
  GIFF >>

 • Visby Centrum
  En aktiv företagarförening för dig som driver verksamhet i Visby; butiker, restauranger, hotell, banker med flera. Verksamhetsledaren Mange Olssons veckobrev har blivit en institution där man kan läsa om allt från fartygsanlöp (så du kan hålla butiken öppen!) till live musik. Bli medlem om du inte redan är det! 
  visbycentrum.se >>
   

INDUSTRI 
 

 • Industrirådet inom Tillväxt Gotland 
  Återkommande årliga träffar för de större industriföretagen. 
  Tillväxtgotland.se >> 

NÄRINGSLIV
 

 • Företagarna Gotland
  Medlemsorganisation med olika tjänster men som också driver lobbying kring företagande. På Gotland möts man och nätverkar varje vecka på Mötionera se FB-sidan >>
  Företagarna Gotland >> 

   

 • Produkt Gotland Företagarförening som gör studieresor, medlemsträffar och lyfter samverkansmöjligheter. Elbil Gotland och Energiexpo är några projekt som blivit verksamheter. Sven Sandström är ordförande i den över
  20-åriga föreningen med mottot; högt i tak och massor av kulpoäng. 
  produktgotland.se >>
   

 • Rotary Gotland har fem rotaryklubbar, varav en i Hemse, en i Slite och tre i Visby. De tillhör alla distrikt 2370, precis som Stockholm. 
  Alla klubbar i 2370 >>
   

 • Svenskt Näringsliv 
  Är en av den svenska arbetsmarknadens parter och driver frågor kring företagande. Vår regionchef har väl inarbetade kontaktytor med gotländska företag. 
  Kontakt: kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se
  Svenskt Näringsliv >>

 • Tillväxt Gotland
  Öns breda företagarförening, ledd av Roger Hammarström, som också driver projekt, är opinionsbildare och medverkar i Tillväxtrådet för hela Gotlands utveckling. Frukostmöten och rådsträffar, Företagardagen och 92 Möjligheter. 
  tillvaxtgotland.se >>

LOKALA UTVECKLINGSBOLAG

Gotland är unikt i Sverige med sina 11 lokala utvecklingsbolag som vart och ett verkar för tillväxt och framväxt. De är listade från söder till norr. Det finns även ett lokalfinansieringsbolag som du hittar under Finansiering & Stöd >>

* Ljusa Udden AB, Ljugarn 

* Virudden Utvecklings AB, När virudden.se >>
 

* Heligholm Utveckling AB, Vamlingbo 
 

* Burgsvikens Utveckling AB, Burgsvik 

* Nygarn Utveckling AB, Östergarn östergarnslandet.se >>
 

* Rone Utveckling AB, Rone rone.se >>
 

* Knutpunkt Hemse Utveckling AB, Hemse knutpunkthemse >>
 

* Stenkyrka Utveckling AB, Stenkyrka

* Lädubro Utveckling AB, Lärbro 
ladubro.se >>

* Slite Utveckling AB, Slite sliteutveckling.se >>

* Fårö Utveckling AB, Fårö
 

POLITISKA PARTIER (i bokstavsordning)

 

Gotlands kommun, som också är en region, styrs av Regionstyrelsen som i sin tur bereder frågorna vidare till Regionfullmäktige som består av 72 ledamöter. De politiska partierna är föreningar. 

* Centerpartiet Gotlands FB-sida >>

* Feministiskt Initiativ Gotland FB-sida >>

* Kristdemokraterna Gotland Hemsida >>

* Liberalerna Gotland FB-sida >>

* Miljöpartiet de gröna Gotland FB-sida >>

* Socialdemokraterna Gotland FB-sida >>

* Sverigedemokraterna Gotland FB-sida >>
 

* Vänsterpartiet Gotland FB-sida >>

 
 
 
 
 
 
 
 

Experter på att nätverka?

Kanske, ibland gäller det bara att hitta mötesplats och rätt person. 

Digitala fibernätverk! Gotland var först i Sverige med tillgänglighet över hela länet, vilket också har inneburit att vi var bäst i världen på att erbjuda medborgarna fiberanslutning. Tack vare fiberföreningarna och Region Gotland.