Science Park Gotland
Gotland Business Region

Lokaler, mark, bygga

De flesta verksamheter behöver lokaler eller mark. Kontor, butiker, industrilokaler och verkstäder finns spridda över hela ön. Här listar vi större fastighetsägare, handelsorganisationer, kontorshotell och de mäklare som har inriktning mot mark och kommersiella lokaler. Under Objektvision hittar du hyreslokaler över hela Gotland. I vänsterspalten finns ett urval av konsulttjänster som kan behövas. 

Tänk på 1
Kan du inte fastighetsbeteckningen? Skriv in gatuadressen på hitta.se och klicka på symbolen för "tomter", vips så ser du fastighetsbeteckningen!
 
Tänk på 2
Du kan behöva konsulttjänster inför din bygglovsansökan, även om det enbart är ändring av verksamhet. Stäm av med bygglovsenheten på Region Gotland. 
Observera att GBiz inte ansvarar för kvalitet, leverans eller rekommendation. 

 

 • Objektvision
  Objektvision är en portal för kommersiella hyreslokaler. Hemsida: objektvision.se; välj "Gotland" 
  Objektivision >>
  För dig som är fastighetsägare; här lägger du in dina lediga hyreslokaler gratis!
  Välj KOMMUN när du  

 • Region Gotland
  Vill du köpa eller arrendera kommunal mark för industri eller annan verksamhet kontaktar du Markingenjörerna på Teknikförvaltningen. 
  Kontakt: mark@gotland.se
  Tel: 0498-26 90 00 

  Gäller det större bostads- eller industriområden träffas Exploateringsgruppen varje vecka dit intressenter är varmt välkomna att presentera sina idéer. ​Mejla Markingenjörerna. 

  Söker du kommunal mark för uppförande av småhustomter, eller bebyggda fastigheter, kontakta den upphandlade fastighetsmäklaren, Fastighetsbyrån Gotland. 
  Fastighetsbyrån >>
   

 • Visby Centrum
  Visby Centrum är en förening för Visbys handlare och fastighetsägare, oftast har Mange koll på om det finns lediga lokaler. 
  Kontakt: magnus.olsson@visbycentrum.se
  Tel: 0498-21 77 00​
   

Kontorshotell 

Hyr per timme, dag, vecka, månad, år... 

Gallerior och Industrihotell
 

Större fastighets/markägare på Gotland
 

 

En fastighet kan betyda både en byggnad och obebyggd mark. En detaljplan, DP är ett område där man gjort klart exakt vad som kan byggas, i förhållande till grannar, tillgänglighet, typ av verksamhet, miljö och natur. När det finns en DP är det ofta mycket enkelt att få bygglov, om man inte ändrar något. En översiktsplan, ÖP visar på den avsikt man har, och vilka förutsättningar som finns för ett visst område. ÖP är inte juridiskt bindande men utgör en stark riktlinje.  

... innan du söker bygglov för ny verksamhet i en lokal där det gjorts något annat tidigare, kan det vara bra att kolla om det finns en detaljplan som medger att du exempelvis får bedriva affär i ett före detta förråd, bostad eller kontor. 

För att ta reda på det letar du här Detaljplaner på Gotland >> eller kontakta kundtjänst som hjälper dig kundtjanst.bygglov@gotland.se 

Fler tips!
Naturvärdeskartan hjälper dig se skyddade områden på hela ön >>

Här kan du se dagens gator och gränder i Visby, fast 1697 >>