Kontakt

Finns du i en organisation som kan hjälpa nya eller befintliga gotländska företag att etablera sig eller växa? I så fall prövar Gbiz om din medverkan är relevant. Det är viktigt att Gbiz bibehåller sin roll som oberoende lotsplattform för gotländskt företagande. Gbiz förbehåller sig alla rättigheter och står heller inte bakom kvalitets eller leveransgarantier hos de aktörer som är länkade.
OBS Gbiz svarar inte på frågor om företagande utan hänvisar till länkarna i den digitala lotsen. 

Tack!

Har du ett relevant skäl för att synas här?