Science Park Gotland

Finansiering och stöd

Det finns självklart olika finansieringsformer för din verksamhet. Oftast är en bankkontakt den bästa vägen. Behöver du komplettera med andra lån kan Almi vara en lämplig partner. Har du kommit lite längre och har en skalbar produkt eller tjänst så kanske investerare är nyfikna. Det finns olika stöd att söka beroende på bransch och behov. Här nedan hittar du exempel på Gröna stöd/lån> Investerare> Kultur och Film > Lån> och Stöd> samt Forskning & Innovation Listade A-Ö

Kontakta Film på Gotland för finansiering av film, här en fransk musikvideo producerad på Gotland 

​​LÅN
 

INVESTERARKAPITAL
 

Det finns olika former av risk- eller investerarkapital. 
Läs mer om när riskkapital kan vara användbart >>

 

SÖK STÖD

Hel- eller delfinansiering från olika aktörer. 
 

 • Allmänna Arvsfonden
  Sök medel för projekt eller verksamheter för barn- och ungdomar eller personer med funktionsvariationer. 
  Arvsfonden >>
   

 • Crowdfunding
  Kanske gräsrotsfinansiering är en modell för att starta upp dinaffärsidé? Vissa plattformar är mer inriktade på att större investerare går in med s k venture capital i startups (som under rubriken Investerarkapital). 
  Mer fakta om Crowdfunding hos Verksamt.se >
  crowdfunder.com
  fundedbyme.com
  indiegogo.com
  kickstarter.com 
  svpepins.com

LÅN ELLER STÖD MED ENERGI- eller GRÖNT FOKUS
 

 • Klimatklivet
  Naturvårdsverkets miljöstöd >> 

   

 • LIFE-fonden (EU) 
  Sektorsprogrammet stödjer projekt inom klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, implementering av art- och habitatdirektivet och att nå EU:s mål för biologisk mångfald.

  Naturvårdsverkets info om LIFE >>

 • Nefco 
  Multilaterala samarbeten mellan de nordiska länderna för global grön tillväxt och klimatprojekt med fokus på SME-projekt med demonstrationsvärde och goda möjligheter till uppskalning. 
  Nefcos stöd till företag >>

FORSKNING & INNOVATION 
 

 
 
 
 
 

En stark affärsmodell, bra ledarskap och skalbar teknik kan vara det riskkapitalbolagen söker. 

Entreprenörer som kan bygga stora, lönsamma bolag och som samtidigt driver positiv förändring med stor betydelse för mänskligheten. 

Framgångsrika företagare har många "skolor", de här tre ledpunkterna stämmer hos flera: 

 1. Ha en kund innan du sätter igång

 2. Återanvänd din produkt eller tjänst, den måste vara multiplicer- eller skalbar, den ska vara så gångbar som möjligt på flera marknader och till flera kunder 

 3. Använd din affärsplan agilt, ändras förutsättningarna så ändra du med