35 minuter från Stockholm hittar du Sveriges mest företagsamma region

Det breda gotländska näringslivet utgör en vital del av öns diversitet och mångfald. Besöksnäringen, tillsammans med mat- och livsmedel är lokomotiv för andra stora sektorer som bygg och handel, men också en starkt bidragande del till Gotlands attraktionskraft och nya inflyttare inom tech- och innovation. Idag har Gotland Sveriges högsta sysselsättning, en växande marknad på såväl exportprodukter och tjänster till fastlandet och övriga världen. Sten-, tillverkning och trä är stabila inslag i industrilandskapet och det gotländska jordbruket är ännu ett av Sveriges mest framstående per capita. Andelen företag är högst i Sverige, 16 procent av befolkningen, såväl förädlingsnetto som BRP visar en uppåtgående kurva. Film- och musikproduktion fyller de kreativa näringarna tillsammans med arkitektbyråer, kulturarvsentreprenörer och konstnärer. Tack vare en stor andel sysselsatta inom offentlig sektor kan Gotland också leverera en robust bas av primärkommunala och landstingstjänster.